Tá láthair eile aimsithe le daoine in oirthuaisceart na Gaillimhe a ionaclú ar Covid-19 tar éis do chlinic ansin dul trí thine ar maidin. 

Bhí sé i gceist daoine a vacsaíniú i gclinic dochtúra teaghlaigh i mBéal Átha Ghártha ach rinne an tine damáiste ollmhór dó. 

Níor gortaíodh aon duine i gclinic an Dr Martin Daly agus meastar gur fabht leictreachais ba chionsiocair leis an dóiteán. 

Ní raibh aon vacsaíní á gcoinneáil sa chlinic, a dúirt an Dr Daly, agus ionaclófar daoine ag an deireadh seachtaine ar láthair eile in aice láimhe.