Cinneadh ag cruinniú Rialtais inniu go gcuirfí síneadh ama go dtí an 5 Aibreán le srianta Leibhéal 5 mar chuid den phlean athbhreithnithe le dul i ngleic le Covid-19.

Cinneadh ag an gcruinniú freisin scoileanna na tíre a oscailt arís de réir a chéile ón Luan seo chugainn. 

De réir an phlean, tá sé i gceist scoláirí Ardteistiméireachta, naíonáin bheaga, naíonáin mhóra, agus Rang 1 agus 2 sa bhunscoil a thabhairt ar ais ar scoil ar an Luan.

Coicís ina dhiaidh sin, ar an 15 Márta, tabharfar daltaí eile bunscoile ar ais chomh maith le lucht an chúigiú bliain i scoileanna dara leibhéal. Déanfar athbhreithniú ar an gcuid seo den phlean sula gcuirfear i ngníomh é.

Tabharfar na ranganna eile i scoileanna dara leibhéal ar ais ar an 12 Aibreán, sin i ndiaidh shaoire na Cásca. 

Cuirfear tús an athuair leis an Scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige ar an 8 Márta agus beidh cead ag gach ionad cúraim leanaí oscailt arís ón 29 Márta. 

Cuirfear síneadh ama go dtí deireadh an Mheithimh leis an íocaíocht speisialta dífhostaíochta agus le tacaíochtaí airgeadais do lucht gnó. 

Tá sé i gceist chomh maith an sceideal vacsaínithe a nuashonrú agus an vacsaín a thabhairt do dhaoine a bhfuil buntinnis orthu níos túisce ná mar a bhí beartaithe roimhe seo.

Ag trácht dó ar phlean athbhreithnithe an Rialtais, dúirt ceannaire Phobal Roimh Bhrabús Richard Boyd Barrett gur cheart go mbeadh rátaí ionfhabhtaithe Covid-19 chomh gar do náid agus a d'fhéadfadh a bheith sula n-osclófaí scoileanna arís.

Dúirt Sinn Féin, Páirtí an Lucht Oibre agus na Daonlathaithe Sóisialta gur cheart go dtabharfaí isteach coraintín éigeantach in óstáin do dhaoine a thagann ón iasacht mar chuid den phlean.

Dar leis na páirtithe sin go bhfuil fearg agus lagmhisneach ar an bpobal mar gheall ar an straitéis atá i bhfeidhm faoi láthair.