Vótáil ceardchumainn seirbhíse poiblí atá comhcheangailte le Comhdháil na gCeardchumann i bhfabhar glacadh le comhaontú nua i leith na seirbhíse poiblí.

De réir an chomhaontaithe nua, gheobhaidh oibrithe arduithe pá suas le 3% i gcaitheamh dhá bhliain, agus cuirfear ar neamhní roinnt ciorruithe chomh maith le huaireanta breise oibre a tugadh isteach le linn na géarchéime airgeadais. 

Vótáil trí cheardchumann déag as seacht gcinn déag i bhfabhar glacadh leis an gcomhaontú, na ceithre cinn is mó ina measc - Fórsa, an CSTGT (SIPTU), Cumann Múinteoirí Éireann agus Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann. 

I ráiteas, dúirt na ceardchumainn go bhfaighidh oibrithe ar phá íseal ardú pá 2% agus go bhféadfaidís ardú eile 1% ar a dhroim sin a fháil mar gheall ar phróiseas nua idirbheartaíochta a aontaíodh. 

Dúradh sa ráiteas freisin go bhfuil cosaint láidir sa chomhaontú ar phríobháidiú seirbhísí poiblí. 

Tá tús curtha cheana féin le cainteanna idir na ceardchumainn agus oifigigh an Rialtas maidir leis an gcomhaontú a chur i bhfeidhm. 

Tá roinnt ceardchumann eile nach bhfuil comhcheangailte le Comhdháil na gCeardchumann fós le vótáil ar an gcomhaontú, áfach.

Níl cead ag cumainn ionadaíochta an Gharda Síochána agus Óglaigh na hÉireann a bheith bainteach leis an gComhdháil. 

Ghearáin siadsan nach bhfuair siad cothrom na Féinne sa phróiseas margála ar leith a raibh siad páirteach ann agus mhaígh siad gur cuireadh fait accompli os a gcomhair.