D'fhógair Príomh-Aire na Breataine Boris Johnson go bhféadfaí deireadh a chur le srianta Covid-19 i Sasana faoin 21 Meitheamh de réir plean a d'fhoilsigh sé inniu.

Tá ceithre chéim sa phlean atá le cur i bhfeidhm diaidh ar ndiaidh as seo go ceann ceithre mhí.

I dtosach báire, rachaidh daltaí i Sasana ar ais ar scoil ón 8 Márta agus beidh cead ag daoine bualadh le duine amháin eile in áiteanna poiblí ón lá sin freisin. 

Ar an 29 Márta, beidh cead ag suas le seisear, nó dhá theaghlach, teacht le chéile i bpáirceanna poiblí. 

Ón 12 Aibreán, ar a thúisce, osclófar siopaí éagsúla, ionaid ghruagaireachta, sciamhlanna, leabharlanna agus gairdíní i dtithe tábhairne.

Ón 17 Bealtaine, ar a thúisce, beidh cead ag suas le seisear, nó dhá theaghlach, teacht le chéile taobh istigh agus ceadófar tinreamh teoranta ag ócáidí spóirt. 

Ón 21 Meitheamh, ar a thúisce, agus má bhíonn rath ar na céimeanna eile den phlean roimhe sin, maolófar srianta eile sóisialta agus beidh cead ag leithéidí clubanna oíche oscailt arís.

Is le Sasana amháin a bhaineann an plean seo agus tá na rialtais chineachta i Stormont, in Albain agus sa Bhreatain Bheag ag obair ar an bpleananna féin.