Gearradh téarmaí príosúin ar lánúin phósta as Corcaigh - ar iardhlíodóirí iad beirt - faoi thart ar €400,000 a fháil go calaoiseach ó bhainc agus ó chomhair chreidmheasa.

I mí Dheireadh Fómhair seo caite, phléadáil na hiar-aturnaetha Keith Flynn, 46 bliain, agus Lyndsey Clarke, 37 bliain, ciontach i gcalaois a dhéanamh ar fhorais airgeadais idir Eanáir 2016 agus Meitheamh 2018. 

Dúradh sa chúirt gur chruthaigh siad cáipéisí bréagacha aitheantais agus gur chuir siad bréagriocht orthu féin, agus é mar aidhm acu creidmheas a fháil go mímhacánta ó na forais sin.

Dúradh freisin gur íoc siad daoine gan dídean as a n-Uimhreacha Pearsanta Seirbhíse Poiblí a thabhairt dóibh. 

Gearradh príosún ceithre bliana ar Keith Flynn agus dhá bhliain ar Lyndsey Clarke. 

Dúirt an Breitheamh Seán Ó Donnabháin nach raibh na téarmaí príosúin chomh dian agus a d'fhéadfaidís a bheith mar gheall gur chomhoibrigh an bheirt le fiosrúchán na nGardaí.