Tá taispeántas fíorúil ar líne le seoladh ag Músaem an Túir i nDoire mar chuid de chomóradh 50 bliain ó aimsíodh bád raice ó Armáid na Spáinne ar chósta an tuaiscirt. 

Ní raibh a fhios go baileach ar feadh nach mór 400 bliain cá raibh an bád La Trinidad Valencera ina luí i mBá Chionn an Ghabha. 

Sa bhliain 1582 a chuaigh La Trinidad Valencera síos agus ar an 20 Feabhra 1971, leathchéad bliain is an lá amárach, tháinig Cumann Thumadóirí Chathair Dhoire uirthi arís. 

D'éirigh leis na tumadóirí canóin chré-umha, earraí teicstíle agus airm a thógáil uaithi. 

"Ba léir ón tús go rabhadar á dhéanamh seo ar mhaithe lena caomhnú seachas saibhriú pearsanta, rud a bhí thar a bheith tábhachtach ag an am," a deir Micheál Ó Domhnaill ó Choiste Armáid na Spáinne, Éireann. 

Tá cuimhní ceanúla ag David Atherton, iarthumadóir a raibh lámh mhór aige i dtógáil na n-earraí ó ghrinneall na farraige sna 1970í agus sna 1980í ar an obair:

"Bhí sé iontach ar fad. Chuireamar an-obair isteach ann. Bhí meitheal an-láidir againn ag oibriú air."

Deir an staraí áitiúil an Dr Seán Ó Biataigh go raibh "daoine áitiúla an-bhródúil go bhfuarthas an Trinidad Valencera chomh cóngarach don ché i gCionn an Ghabha." 

Le gaiscí na dtumadóirí agus scéal na loinge a chomóradh, tá taispeántas fíorúil ar líne réitithe ag Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin. 

"Beidh daoine in ann amharc ar an taispeántas ar fud an domhain. Tá cuid mhór acmhainní nua digiteacha ar fáil againn - litreacha, aistí na dtumadóirí agus grianghraif ina measc. Lena chois sin, tá camchuairt dhigiteach ullmhaithe againn ar líne," a deir an Comhairleoir Mary Durkan ón SDLP.  

Meastar gur cailleadh timpeall dhá scór duine nuair a chuaigh La Trinidad Valencera síos. 

"Tá na hiarsmaí go léir tábhachtach, ní hamháin na gunnaí móra ach rudaí eile a aimsíodh ar bord an Trinidad Valencera agus a thugann pearsantacht dóibh siúd a cailleadh," a deir Micheál Ó Domhnaill. 

Seolfaidh Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin an taispeántas ar líne Dé Luain seo chugainn - aitheantas cuí ar chloch mhíle shuntasach seandálaíochta.