Tá sé deimhnithe ag Banc Uladh go bhfuil siad lena gcuid gnó sa Stát a scor agus a gcuid brainsí a dhúnadh as seo go ceann roinnt blianta. Is le banc NatWest sa Bhreatain Banc Uladh. 

Thug an banc le fios gur de réir a chéile agus ar bhonn eagraithe agus stuama a chuirfear deireadh lena gcuid seirbhísí i bPoblacht na hÉireann. 

Tá 1.1 milliún custaiméir ag Banc Uladh sa Phoblacht agus tá 2,800 duine fostaithe acu in 88 brainse ar fud an Stáit. 

I ráiteas, dúirt Banc Uladh go leanfaidh siad orthu ag cur seirbhísí ar fáil go mbeidh an próiseas scoir curtha i gcrích. 

Tá sé aontaithe ag Banc Uladh portfóilió €4 bhilliún d'iasachtaí tráchtála a dhíol le banc an AIB mar chuid den phróiseas ach níl an socrú seo deimhnithe go foirmiúil go fóill. 

Tá sé i gceist an fhoireann atá ag obair ar an bportfóilió seo a aistriú go AIB freisin. 

Tugadh le fios sa ráiteas chomh maith go bhfuil Banc Uladh i mbun cainteanna faoi roinnt sócmhainní eile a dhíol le banc Permanent TSB.

Dúirt príomhfheidhmeannach Bhanc Uladh Jane Howard gur údar mór díomá cinneadh NatWest gnó an bhainc sa Phoblacht a scor.

Mhaígh sí nach gá do chustaiméirí aon imní a bheith orthu agus nach rachaidh an cinneadh i bhfeidhm ar sheirbhísí go ceann i bhfad eile.  

Fógraíodh inniu gur chaill NatWest £351 milliún anuraidh i gcomórtas leis an mbrabach £4.2 billiún a rinne siad in 2019.