Tá sé ráite ag Comhairle Contae na Gaillimhe go bhfuil an-áiféala go deo orthu maidir leis an mbaint a bhí acu le háras na máithreacha agus na naíonán i dTuaim. 

B'iad na Siúracha Bon Secours a bhí i bhfeighil an árais máithreacha agus naíonán i dTuaim, Co na Gaillimhe. Bhí na mná rialta freagrach as riar an ionaid thar ceann Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

Ghlac na Siúracha Bon Secours leithscéal coicís ó shin faoin mbaint a bhí acu leis an áras. Tugadh le fios sa ráiteas gur mhian leis an ord rialta a admháil go háirithe gur adhlacadh naíonáin a bhásaigh san áras i dTuaim ar bhealach dímheasúil agus doghlactha. 

Tá brón ó chroí orainn faoi sin, a dúirt na siúracha. 

I ráiteas a eisíodh ag cruinniú na comhairle inniu, dúirt príomhfheidhmeannach na comhairle, Kevin Kelly, go n-aithníonn siad go bhfuil siad freagrach as an loiceadh a rinneadh ar na mná agus ar na naíonáin san áras. 

Dúirt sé nár caitheadh go tuisceanach ná go báúil leis na mná ná nár tugadh tacaíocht dóibh. 

Tháinig an staraí áitiúil Catherine Corless ar theastais bhreithe do bheagnach 800 leanbh a bhásaigh san áras i dTuaim ach ní raibh aon teastais adhlactha ann.

Dúradh i dtuarascáil an Choimisiúin Imscrúdúcháin faoin scannal gur dóichí gur adhlacadh lear mór páistí i gcaitheamh na mblianta ar iarshuíomh an árais san áit a bhfuil gairdín cuimhneacháin anois.