Tá sé ráite ag Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (CNT) go bhfuil tuismitheoirí "idir cheann dhá na meá" maidir le hathoscailt scoileanna. Dúirt an Taoiseach ag an deireadh seachtaine nach mbeadh na daltaí ar fad ar ais ar scoil faoi Lá le Pádraig; go bhfillfidís de réir a chéile.

Thug Príomhfheidhmeannach an CNT, Áine Lynch, le fios go bhfuil soiléiriú ag teastáil ó thuismitheoirí. 

Dúirt sí go bhfuil sé uafásach go bhfuil na scoileanna ar fad in Éirinn fós dúnta nuair atá scoileanna i dlínsí eile fós ag freastal ar ghrúpaí áirithe, mar shampla, leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu. 

Dar léí, ba chóir go mbeadh leanaí leochailleacha ábalta freastal ar scoil láithreach agus ba chóir don rialtas agus don earnáil oideachais dul i mbun pleanála maidir le hathoscailt níos leithne na scoileanna. 

Idir an dá linn, dúirt an tAire Iompair, Éamon Ryan, inniu go bhfuil sé den tuairim go mbeidh níos mó eolais ar fáil maidir leis an bplean don Ardteistiméaracht faoi cheann coicíse. Dúirt sé go bhfuil sé ag súil go mbeifear ábalta na scrúdaithe traidisiúnta a reachtáil.