Tá sé ráite ag an Aire Iompair, Éamon Ryan, go nglacfaidh an rialtas seasamh dian agus cúramach feasta maidir le cúrsaí taistil i bhfianaise na n-athraitheach nua den ghalar Covid 19, atá ag teacht chun cinn faoi láthair. 

Thug sé le fios go mbeadh ar an rialtas srianta níos doichte a chur i bhfeidhm maidir le heitiltí agus gur cheart coraintín éigeantach a thabhairt isteach i gcás daoine atá ag taistil isteach sa stát ó thíortha ar leith. 

Mhaígh sé, áfach, nach bhfuil aon réiteach gasta simplí ar an bhfadhb seo; gur gá taisteal riachtanach agus taisteal éigeandála a cheadú go fóill.

Ba cheart machnamh a dhéanamh ar bhac a chur ar víosaí gearrchuairte, a dúirt sé. Chomh maith leis sin, d'fhéadfaí píonóis níos géire a ghearradh ar dhaoine atá ag taistil níos faide ná 5 chiliméadar ón mbaile le teacht ag an aerfort, dar leis.