1,965 othar Covid-19 atá in ospidéil na tíre faoi láthair, 219 acu in aonaid dianchúraim, a dúirt ceannasaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Paul Reid.

San iomlán, a dúirt sé, 318 othar atá in aonaid dianchúraim agus níl ach 26 leaba dhianchúraim do dhaoine fásta saor faoi láthair. 

Thug Paul Reid le fios go bhfuil os cionn leath de na hothair Covid-19 faoi bhun 65 bliain agus go bhfuil brú ollmhór ar na hospidéil. 

Mhaígh sé go bhfuil cúrsaí i dtreo do bheith thar a bheith tromchúiseach anois. Má thagann an lá go mbeidh 350 duine in aonaid dianchúraim, a dúirt sé, beidh sé fíordhúshlánach an leibhéal céanna cúraim a chur ar fáil do gach aon duine acu. 

Dheimhnigh sé freisin gur aistríodh roinnt othar san iarthar soir trasna na tíre go hospidéil san oirthear mar chuid de phlean náisiúnta  Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le dul i ngleic leis an mborradh atá faoi chásanna den ghalar.

Tá sé deimhnithe ag bainistíocht Ospidéal na hOllscoile i bPort Láirge go bhfuil an líon othar Covid-19 ansin deich n-uaire níos airde ná mar a bhí mí ó shin.

Dhá chás déag a bhí ann i lár mhí na Nollag, a dúradh, ach 123 ar a laghad atá ann inniu. Tá 25 duine eile ann a bhfuil comharthaí sóirt an ghalair orthu.