Tá Banc Ceannais na hÉireann ag tuar go dtiocfaidh borradh faoi gheilleagar na tíre sa dara leath den bhliain má bhíonn rath ar an gclár vacsaínithe in aghaidh Covid-19.

Tá foláireamh tugtha ag an mBanc Ceannais, áfach, ainneoin margadh trádála a bheith déanta ag an Aontas Eorpach leis an mBreatain, go gcuirfidh na bacainní nua atá ann dá bharr, go gcuirfidh siad as do gheilleagar na hÉireann i gceann na haimsire.

I ndiaidh na ndeacrachtaí ar fad a bhaineann le Covid-19, tá fás láidir tagtha ar easpórtálacha san earnáil cógaisíochta agus san earnáil seirbhísí ríomhaireachta, a deir an Banc Ceannais, agus tá fás 2.5% tagtha ar olltáirgeacht intíre dá thoradh sin.

Creideann an banc go bhféadfadh fás 3.8% teacht ar an ngeilleagar i mbliana ach nár mhór a bheith críonna i bhfianaise na héiginnteachta a bhaineann leis an bpaindéim.

Ní thiocfaidh roinnt comhlachtaí slán ón ngéarchéim, ámh, a deir an banc, go háirithe nuair a thiocfas deireadh le tacaíochtaí airgeadais an Rialtais. Beidh an ráta dífhostaíochta ard freisin, a deirtear.