Dúirt an tAire Sláinte Stephen Donnelly go raibh 121,900 dáileog den vacsaín Covid-19 tugtha do dhaoine sa tír seo suas go dtí aréir. 

Léiríonn figiúirí a chuir an tAire ar fáil gur tugadh 73,100 dáileog den vacsaín d'oibrithe túslíne san earnáil sláinte, agus 48,000 agus do bhaill foirne agus do chónaitheoirí in ionaid altranais. 

Ag labhairt dó sa Dáil, thug Stephen Donnelly le fios go bhféadfadh an Rialtas an liosta tosaíochta don vacsaín a athrú dá mba ghá. 

Dúirt sé gur thuig sé go háirithe an imní atá ar dhaoine a bhfuil fiobróis chisteach agus galair eile orthu faoi nach bhfuil an vacsaín faighte acu fós. 

Bhí an tAire ag freagairt ceiste ó Cholm Burke Fhine Gael a dúirt gur chóir an dá mhíle duine atá i dtaobh le scagdhealú duán a chur san áireamh ar an liosta tosaíochta.

Dúirt Stephen Donnelly chomh maith go bhfuil súil ag an Rialtas go mbeidh an vascaín tairgthe do gach saoránach sa Stát faoi dheireadh Mheán Fómhair.