Tá comhad curtha ag na Gardaí chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí maidir le dinnéar conspóideach Chumann Gailf an Oireachtais sa Chlochán i gCo na Gaillimhe i mí Lúnasa anuraidh. 

D'fhiosraigh na Gardaí líomhaintí gur sháraigh an ócáid srianta sealadacha Covid-19 a bhí tugtha isteach ag an Rialtas.

Críochnaíodh an comhad fiosrúcháin le coicís agus cuireadh é chuig an Stiúrthóir Ionchúíseamh Poiblí a dhéanfas cinneadh faoin dlí a chur ar dhaoine nó gan an dlí a chur orthu dá réir. 

Thart ar 80 duine a bhí i láthair ag an ócáid in óstán Theach an Stáisiúin sa Chlochán.

Reáchtáileadh an dinnéar cé go raibh teorainn leis an méid daoine a bhí ceaptha a bheith ag ócáidí sóisialta mar gheall ar shrianta Covid-19.

Bhí an tAire Rialtais Dara Calleary agus an Coimisinéir Eorpach Phil Hogan i measc na n-aíonna agus d'éirigh siad as a bpoist i bhfianaise na conspóide a tharraing an scéal. 

Iarradh ar an mbreitheamh Cúirte Uachtaraí Séamus Woulfe éirí as a chúram chomh maith ach dhiúltaigh sé.