Tá brú thar cuimse ar ospidéil i nGaillimh ó thús na bliana de bharr Covid-19 agus tá dhá lá chinniúnacha rompu inniu agus amárach, a dúirt ceannasaí an ghrúpa ospidéal Saolta. 

Thug Tony Canavan le fios go bhfuil 133 othar Covid-19 in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh faoi láthair, 17 acu san aonad dianchúraim.

Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt sé go bhfuil breoiteacht i measc na foirne san ospidéal sin agus in ionaid eile sláinte i nGaillimh ag cur leis an bhfadhb. 

387 ball foirne a bhí as láthair inné in ionaid éagsúla ar fud na Gaillimhe de bharr Covid-19, a dúirt Tony Canavan.

Ar an dea-uair, tá dóchas aige, a dúirt sé, go dtiocfaidh feabhas ar chúrsaí foirne as seo go gceann dhá nó trí lá. 

Mhaígh sé go bhfuil baint ag maolú srianta i gcaitheamh na Nollag agus ag an athraitheach nua ar an gcoróinvíreas le géire na faidhbe i nGaillimh. 

Caithfear na srianta atá ann faoi láthair a chur i bhfeidhm go dian, a dúirt Tony Canavan.

Arú inné, d'achainigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, na Gardaí agus an dá údarás áitiúla ar mhuintir na Gaillimhe cloí leis na treoirlínte sláinte poiblí i bhfianaise cásanna Covid-19 sa réigiún a bheith méadaithe faoi dheich le gairid.

Beagnach 2,800 cás a taifeadadh le coicís agus tuairiscítear gur i dTuaim, i gcathair na Gaillimhe agus in Órán Mór is airde atá an ráta cásanna. 

D'iarr Martin Ward, altra in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh, ar cailleadh a athair agus a mháthair i gCo Thír Eoghain le Covid-19, d'iarr sé ar an bpobal i nGaillimh a bheith stuama. 

Mhaígh sé go bhfuil go leor den phobal an-réchúiseach faoin scéal mar gheall go bhfuil an oiread daoine nach bhfuil orthu ach mionsiomptóim. Ar an drochuair, a dúirt sé, tá an taobh olc den scéal ann freisin.