Tá an Breitheamh sa Chúirt Uachtarach Seamus Woulfe liostáilte le suí ar phainéal lena chomhghleacaithe sa Chúirt Uachtarach ar an mhí seo chugainn.

Seo an chéad uair a liostáileadh ainm an Bhreithimh Woulfe i ndialann na Cúirte Uachtaraí ó ceapadh sa phost é i mí Iúil na bliana anuraidh.

Níl cásanna ar bith curtha síos dó go fóill, de réir an liosta reatha, ach suífidh an Breitheamh Woulfe ar phainéal de thriúr breitheamh a dhéanfaidh iarratais ar achomharc a mheas ar an 4 Feabhra. Is iad na Breithiúna Donal O'Donnell agus Peter Charleton an bheirt bhreitheamh eile a bheidh ar an phainéal leis.

Tharraing Seamus Woulfe conspóid anuraidh nuair a tuairiscíodh go raibh sé i láthair ag dinnéar Chumann Gailf Thithe an Oireachtais sa Chlochán i mí Lúnasa. Chothaigh a chinneadh a bheith ag an ócáid sin aighneas i measc breithiúna sa Chúirt Uachtarach agus d'iarr an Príomh-Bhreitheamh Frank Clarke air éirí as a phost ar mhaithe le clú na mbreithiúna.

Dhiúltaigh an Breitheamh Woulfe éirí as ach thoiligh sé gan dul i mbun a chuid dualgais go dtí mí Feabhra.