Tá beirt duine muinteartha le foireann oibre Ospidéal an Rotunda, Baile Átha Cliath tar éis an vacsaín a fháil i gcoinne Covid-19, mar go raibh an baol ann a dúradh gur amú a rachadh sé.

D'admhaigh an t-ospidéal gur tugadh an vacsaín do bhaill foirne san ospidéal, ach go raibh roinnt dhe fágtha in íochtar feadáin i ndiaidh an phróiseas dáilithe.

Bhí dóthain ann do 37 duine.

Tar éis don ospidéal dul i gcomhairle leis na húdaráis chuí, socraíodh an méid sin a dháileadh ar dhochtúirí agus oibrithe eile leighis sa chomharsanacht.

Ní raibh ach beagán le cois uair a' chloig le spáráil chun na dáileoga a thabhairt amach, nó bheadh siad imithe in éag.

Deirtear gur bhain 35 oibrí leighis nó oibrí túslíne leas as an bhfuílleach seo, ach gur tugadh 2 dháileog do dhaoine muinteartha le oibrithe sa Rotunda, 'leisce é chaitheamh sa bhrúscar' mar a dúirt an Rotunda.