De réir na bhfigiúirí is deireanaí óna gardaí,tá breis is 400 duine fíneáilte faoi bheith ag sárú na srianta bainteach le Covid.

Seachtain ó shin a tháinig an dlí i bhfeidhm faoina rialacháin sláinte phoiblí. 

Tá an pobal ceaptha fanacht i bhfoisceacht 5 chiliméadar dá áit chónaithe, ach amháin i gcásanna eisceachtúla nó cúrsaí oibre.

'Ní raibh leithscéal sásúil ag daoine áirithe nuair a stop muid iad ag pointí seiceála' a dúirt an Garda Síochána.

Sampla láidir den sárú seo a dúradh, ba ea taisteal dhaoine chuig sléibhte Chill Mhantáin (170 den fhigiúir seo).

Bhain 3/4 de na figiúirí leis an deireadh seachtaine seo caite.

Gardaí ag coinneáil súil ar theacht agus imeacht i Sléibhte Chill Mhantáin

I dteannta Shléibhte Chill Mhantáin, rugadh ar dhaoine freisin ag fáinneáil thimpeall faoin aer i gceantar foraoise sa Longfort agus i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath.

€100 fíneála atá ann don té a mbeirtear air taobh amuigh dá limistéar cónaithe 5km gan aon leithscéal cuí.

Tá €500 de phíonós ann don té a eagraíonn teacht le chéile ag sárú na rialachán.

Aon duine a dhiúltaíonn masc a chaitheamh in áiteanna poiblí gan leithscéal sásúil, gearrfar €80 airsean.

28 lá atá ann leis an fhíneáil a íoc, sin nó tiocfaidh toghairm cúirte ag an té atá i gceist.