Tá an tAire Sláinte Stephen Donnelly ag lorg cuntas iomlán ó Ospidéal an Choim i mBaile Átha Cliath maidir le vacsainí a tugadh do mhuintir bhall foirne ansin.

Bhí 16 vacsaín i gceist agus dáileadh iad seachtain ó Dé hAoine seo caite.

Cuireadh an tAire ar an eolas aréir faoinar tharla, agus i ráiteas uaidh ar maidin dúirt sé go raibh 'iontaoibh sa chlár vaicsainíthe thar a bheith tábhachtach, agus níor cheart go dtarlódh ar tharla'.

'Tá tús áite tugtha do dhaoine áirithe sa chlár seo in aghaidh Covid, oibrithe sláinte san áirithe ach níl teaghlaigh ná daoine muinteartha leo san áireamh anseo' a dúirt sé.

Tugtar le fios gur phléigh an tAire Donnelly an scéal le Cathaoirleach an Choim ar ball beag.

'Rachadh na vacsainí sin amú gan iad a dháileadh ar dhaoine éigin eile' a deir Ospidéal an Choim

Pléifidh Bord an Choim an scéal níos deireanaí inniu a tuigeadh don Aire.

I ráiteas ón gCoim dúirt sé go raibh 1,100 dáileog den vacsaín tugtha do bhall foirne faoin 9 i.n ar an Aoine ,8 Eanáir agus go raibh 16 fágtha.

'Chaithfí na dáileoga sin a chaitheamh amach mura n-úsáidfí iad' a dúradh sa ráiteas 'agus chuaigh an t-ospidéal i dteagmháil le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte roimhe sin le hoibrithe eile sláinte a lorg'.

'Nuair nár cuireadh ar an eolas an t-ospidéal faoi aon oibrí eile a bhféadfaí dáileog a thabhairt dó, tugadh na vacsaíní do dhaoine muinteartha roinnt ball foirne' a dúirt an ráiteas.

Bhí 9/16 os cionn 70 bliain d'aois.

Ar an gclár raidió de chuid RTÉ 'News at One' dúirt an tAire Coimirce Sóisialaí, Heather Humphreys go dteastaíonn 'prótacal soiléir' i dtaca le vacsainí a bhíonn fágtha i gcásanna mar a tharla sa Choim, lena chinntiú go bhfaigheann daoine atá i ngéarghá na dáileoga ar dtús.

An tAire Coimirce Sóisialaí Heather Humphreys 

Ar an gclár céanna léirigh David Cullinane, TD Sinn Féin a amhras faoi Ospidéal an Choim agus cheistigh sé ar tairgíodh na dáileoga le cois d'oibrithe eile túslíne san ospidéal.

Cháin sé freisin Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) ag fiafraí cén fáth nach raibh freagra tráthúil aigesan ar Ospidéal an Choim, sa gcás gur iarr an t-ospidéal sin treoir ar an HSE i gcás na ndáileog le cois a bhí aige.

An teachta David Cullinane

'Ardaíonn sé seo ceist muiníne i dtaca le dáileadh na vacsaíne seo' a dúirt an teachta ó Phort Láirge.