Dúirt an tAire Oideachais Norma Foley go bhféadfaí scoileanna do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu a oscailt arís faoi cheann seachtaine. 

Ag labhairt di tar éis cainteanna a bhí aici le ceardchumainn ar maidin, dúirt an tAire Foley gur mhian léi féin, le Cumann Múinteoirí Éireann agus le Fórsa go n-osclófaí na scoileanna speisialta arís seachtain ó inniu.

Táthar ag iarradh go gcuirfí ar fáil freisin na ranganna speisialta sna bunscoileanna do leanaí atá faoi mhíchumas. 

D'iarr Cumann Múinteoirí Éireann go dtabharfaí an vacsaín Covid-19 do bhaill foirrne i scoileanna speisialta níos túisce ná atá beartaithe faoi láthair ar an mbonn gur oibrithe túslíne iad.

Tá sé ráite arís eile ag Cumann na Meánmhúinteoirí gur cheart dul ar aghaidh le scrúdithe na hArdteistméireachta mar is gnách i mí an Mheithimh. 

Bhí sé ráite ag Seanadóir Fhianna Fáil Timmy Dooley gur cheart na scrúduithe a chur ar ceal agus gráid ríofa a bhronnadh ar dhaltaí arís i mbliana.

Dúirt uachtarán Chumann na Meánmhúinteoirí Ann Piggott, áfach, go mb'aisteach an chaint í sin ag ball den pháirtí céanna leis an Aire Oideachais a bhfuil sé tugtha le fios aici go neamhbhalbh go bhfuil sé i gceist dul ar aghaidh leis na scrúduithe.