Tá 1,838 othar Covid-19 in ospidéil na tíre faoi láthair, ar cuireadh 149 díobh san ospidéal le ceithre huaire fichead, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Léiríonn na figiúrí freisin gur scaoileadh abhaile 128 othar Covid-19 ó inné.

169 othar Covid-19 atá in aonaid dianchúraim i gconchlann le 176 aréir.

Tá 510 leaba saor sna hospidéil phoiblí faoi láthair, ach níl ach 29 leaba dhianchúraim do dhaoine fásta ina measc. 

Tá gach leaba dhianchúraim gafa i dtrí cinn déag d'ospidéil ghéarchúraim na tíre, trí cinn de na hospidéil is mó i mBaile Átha Cliath ina measc, mar atá, Ospidéal an Mater, Ospidéal na hOllscoile i dTamhlacht agus Ospidéal na hOllscoile, Naomh Uinseann.