Tá leithscéal gafa ag Siúracha Bon Secours a bhí i bhfeighil an árais máithreacha agus naíonán i dTuaim, Co na Gaillimhe, leis na daoine a bhí ann. 

Bhí na mná rialta freagrach as riar an ionaid thar ceann Chomhairle Chontae na Gaillimhe.

I ráiteas a d'eisigh na siúracha, dúradh gur chuid iad féin de thréimhse i stair na hÉireann ina ndearnadh neamhshuim de dhaoine, ina ndearnadh leithcheal orthu agus inar tugadh easurraim dóibh nuair a bhí siad ina mbeatha agus tar éis a mbáis. 

Tugadh le fios sa ráiteas gur mhian leis an ord rialta a admháil go háirithe gur adhlacadh naíonáin a bhásaigh san áras i dTuaim ar bhealach dímheasúil agus doghlactha. 

Tá brón ó chroí orainn faoi sin, a dúirt na siúracha. 

Tháinig an staraí áitiúil Catherine Corless ar theastais bhreithe do bheagnach 800 leanbh a bhásaigh san áras i dTuaim ach ní raibh aon teastais adhlactha ann.

Dúradh i dtuarascáil an Choimisiúin Imscrúdúcháin faoin scannal gur dóichí gur adhlacadh lear mór páistí i gcaitheamh na mblianta ar iarshuíomh an árais san áit a bhfuil gairdín cuimhneacháin anois.