Tá fios curtha ar oibrithe sláinte a bhí ag fanacht amach ón obair mar go raibh siad i ngar do dhaoine a raibh Covid-19 orthu teacht ar ais ag obair i ngeall ar ghanntanas foirne.

Dúirt Anne O'Connor ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gur oibrithe iad seo nach bhfuil comharthaí sóirt an ghalair orthu agus thug sí le fios go bhfuil lucht sláinte cheirde ag coinneáil súil orthu san ionad oibre. 

Dúirt sí go bhfuil os cionn 7,000 duine san earnáil sláinte nach bhfuil in ann dul ag obair faoi láthair ar chúiseanna éagsúla - iad a bheith tinn le Covid-19 nó gan fáil acu ar chúram leanaí ina measc.

Tá brú as cuimse ar na hospidéil mar gheall ar an bpaindéim, a dúirt sí, agus tá 1,700 othar Covid-19 iontu faoi láthair, 160 acu in aonaid dianchúraim.

Is iad Ospidéal Ollscoil Chorcaí, Ospidéal Ollscoil Luimnigh agus Ospidéal na hOllscoile, Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath is mó atá faoi bhrú. 

Tá os cionn 100 othar Covid-19 an ceann i sé ospidéal agus os cionn 50 othar an ceann i gceithre ospidéal déag.