Tá líon na n-othar Covid-19 in ospidéil na tíre ardaithe go dtí 1,700, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. 

Tá 158 de na hothair in aonaid dianchúraim - triúr níos mó ná an líon ab airde roimhe seo - agus tá os cionn a leath acu ag brath ar aerálaí.

Tuairiscítear go bhfuil 30 leaba dhianchúraim ar fáil i gcónaí sa chóras poiblí ach nach bhfuil aon leaba dhianchúraim fágtha saor i dtrí cinn déag d'ospidéil. 

Tá 140 othar Covid-19 in Ospidéal Ollscoil Chorcaí, an líon is airde in aon ospidéal sa tír. 

Tá 124 othar in Ospidéal Ollscoil Luimnigh; 117 in Ospidéal na hOllscoile, Naomh Uinseann i mBaile Átha Cliath; agus 116 othar in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh. 

103 othar Covid-19 atá in Ospidéal Mhuire Lourdes i nDroichead Átha, sin dhá oiread an mhéid a bhí ann an tseachtain seo caite. 

Tá 64 othar in Ospidéal Ginearálta an Chabháin, i gcomparáid le 26 an tseachtain seo caite. Tá triúr acu san aonad dianchúraim.