Tá an tAire Leanaí Roderic O'Gorman le tuarascáil dheireanach an Choimisiúin Imscrúdúcháin Árais Máithreacha agus Naíonán a chur faoi bhráid an Rialtais ar maidin. 

Toradh fiosrúcháin faoinar tharla in ocht gcinn déag de na hárais sin idir na blianta 1922 agus 1998 atá sa tuarascáil. 

Cúig bliana a mhair an fiosrúchán agus tá 3,000 leathanach sa tuarascáil. 

Cuirfear ar fáil í do dhaoine a bhí ag cur fúthu sna hárais sula bhfoilseofar go poiblí í.

Fiosraíodh cúinsí maireachtála agus ráta báis na ndaoine a bhí iontu, chomh maith le cleachtais adhlactha, turgnaimh leighis a rinneadh ar leanaí, uchtú neamhdhleathach agus dearcadh soch-chultúrtha na linne. 

Tá sé nochta cheana féin i nuachtán Domhnaigh go ndeirtear sa tuarascáil gur bhásaigh 9,000 leanbh sna hárais.

Tá sé tugtha le fios ag eagraíocht ionadaíochta, an Comhaontas um Chearta Uchtaithe, go léiríonn taighde neamhspleách go bhfuil an figiúr sin cruinn. 

Tar éis don Rialtas an tuarascáil a phlé ar maidin, labhróidh an Taoiseach Micheál Martin agus an tAire O'Gorman leis na híospartaigh ag seimineár speisialta digiteach sula gcuirfear an tuarascáil os comhair an phobail.