Deir Uachtarán Chumann na bhFeirmeoirí gur údar faoisimh é go bhfuil margadh déanta idir an tAontas Eorpach agus an Bhreatain ach go mbeidh dúshláin mhóra fós roimh thionscal an agra-bhia in Éirinn.

Thug Tim Cullinan moladh d'fhoighne agus do bhuanseasmhacht Michel Barnier, príomhidirghabhalaí an Aontais Eorpaigh.

"Tá imní orainn faoi thrádáil gan bacanna. Ní dea-thuar an méid atá le feiceáil in Dover an tseachtain seo," a dúirt Cullinan.

Dúirt Uachtarán Chumann na bhFeirmeoirí nach mór don Rialtas agus don Aontas Eorpach ciste tacaíochta €400 milliún a bheith ullmhaithe acu d'fheirmeoirí na hÉireann sa bhliain nua chun dul i ngleic le corraíl sa mhargadh.

"Is í an chontúirt atá ann nach bhfuil an margadh láidir go leor lena chinntiú go gcloífear le rialacha an mhargaidh aonair," a dúirt Cullinan.

Deir Cullinan go mbeidh mionshonraí an mhargaidh á scrúdú ag Cumann na bhFeirmeoirí féachaint a thionchar ar easpórtálacha a mheas.