Tá cead tugtha ag an gcomh-aireacht go gceannófaí 875,000 dáileog de vacsaín Covid-19 a tháirgíonn an comhlacht Moderna.

Táthar ag súil go ndéanfar na dáileoga a thabhairt chun na tíre go luath sa bhliain nua, chomh luath is a bheidh cead faighte ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach.

Tá an tír seo tar éis síniú suas do cheithre vacsaín eile cheana féin. 

Dúirt an Taoiseach Micheál Martin go mbeidh cúrsaí cumarsáide ríthábhachtach maidir le leathadh na vacsaíne.

Dúirt sé go bhfuil tascfhórsa ardléibhéil bunaithe ag an Rialtas chun féachaint i ndiaidh dáileadh na vacsaíne. 

Tá sé ráite ag an Ghíomhaireacht Leigheasra Eorpach go mbeidh cruinniú úrghnách acu ar an 29ú de mhí na Nollag ar a dheireanaí chun faomhú éigeandála don vacsaín Covid-19 atá forbartha ag BioNTech agus Pfizer a mheas.