Rinneadh tástáil Covid-19 ar 2,384 dalta agus ball foirne i 147 scoil ar fud na tíre an tseachtain seo caite agus deimhníodh go raibh an galar ar 31 díobh, sin 1.3% den iomlán.

Seo an chéad uair don Lárionad Faire um Chosaint Sláinte faisnéis den sórt seo a chur ar fáil go poiblí. 

Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfoilseofar sonraí tástála ó na scoileanna gach seachtain feasta,

Tá tástáil Covid-19 déanta ar 21,130 dalta agus ball foirne i 789 scoil ó d'oscail siad arís i Meán Fómhair.

Go dtí seo, deimhníodh go raibh an víreas ar 501 duine, sin 2.4% den iomlán. 

Ó thaobh daoine óga trí chéile de, fuair 625 duine faoi bhun ocht mbliana déag toradh deimhneach ar thástáil Covid-19 an tseachtain seo caite.

Bhí 116 acu faoi bhun ceithre bliana d'aois, bhí 241 acu idir ceithre bliana agus dhá bhliain déag, agus bhí 268 acu idir trí bliana déag agus ocht mbliana déag.