Ceaptar go bhfógróidh an Rialtas inniu go dtabharfar cead bialanna agus tithe tábhairne a chuireann bia ar fáil oscailt arís seachtain ón Luan seo chugainn.

Tuigtear, áfach, go mbeidh rialacha nua ann faoin méid spáis idir na boird agus go laghdófar an t-achar a mbeidh cead ag daoine fanacht iontu.

Is cosúil freisin go dtabharfar cead na siopaí ar fad agus gruagairí a oscailt arís Dé Máirt seo chugainn 1 Nollaig. 

Beidh cead ag daoine ón lá sin chomh maith taisteal aon áit taobh istigh dá gcontae féin agus freastal ar sheirbhísí reiligiúnacha. 

Os a choinne sin ar fad, is de réir a chéile a mhaolófar srianta Leibhéal 5 agus ní cheadófar do dhaoine teacht le chéile i dtithe cónaithe go dtí Dé hAoine 18 Nollaig.

Pléadh na rialacha nua ag cruinniú a bhí ag fochoiste Covid-19 an Rialtais aréir. 

Mhol an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí don Rialtas gan cead a thabhairt bialanna agus tithe tábhairne a oscailt arís go ceann scaithimh eile ach dealraíonn sé nach bhfuiltear ag glacadh leis an gcomhairle sin.