Tá eagraíocht ionadaíochta seanóirí ag iarraidh ar an Rialtas dul i gcomhairle le daoine aosta faoi shrianta Covid-19, go háirithe ó thaobh cuairteanna a thabhairt ar dhaoine i dtithe altranais. 

Deir Aoisghníomhaíocht Éireann go mothaíonn daoine i dtithe altranais go bhfuil siad "as amharc agus ligthe i ndearmad." 

Ag labhairt di ar RTÉ, dúirt Celine Clarke ón eagraíocht cé go bpléitear riachtanais seandaoine go minic gurb annamh a théitear i gcomhairle leo faoina bhfuil uathu. 

Tá ionadaithe daltaí scoile ag iarraidh ar an Rialtas freisin labhairt leosan faoi na dúshláin a bhaineann le Covid-19 i scoileanna dara leibhéal na tíre. 

Deir Aontas na nDaltaí Iar-bhunscoile in Éirinn gur cheart níos mó eolais a thabhairt do dhaltaí faoi chásanna Covid-19 i scoileanna leis an imní atá orthu faoi láthair a mhaolú beagán.