Tuigtear go bhfuil an Rialtas ag cuimhneamh ar chead a thabhairt do suas le trí theaghlach teacht le chéile don Nollaig mar chuid de na treoirlínte sláinte poiblí atá á réiteach i gcomhair na féile. 

Meastar go ndéanfaidh an Rialtas cinneadh arú amárach faoi shrianta Covid-19 i gcaitheamh na Nollag. 

Cé go mbeidh cead ag daoine taisteal níos faide ná cúig chiliméadar ón tseachtain seo chugainn, is cosúil go mbeidh cosc i gcónaí ar dhaoine imeacht as a gcontae féin.

Tuigtear go maolófar an srian taistil sin idir 18 Nollaig agus 3 Eanáir. 

Tá an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí ag teacht le chéile inniu leis an bhfaisnéis is deireanaí maidir le Covid-19 a phlé.

Beidh cruinniú amárach ag fochoiste Covid-19 an Rialtais agus déanfar cinneadh faoi shrianta idir seo agus an athbhliain ag cruinniú Rialtais Dé hAoine.