Tá seisear áitritheoirí i dTeach Altranais Oaklands i Lios Tuathail i dTuaisceart Chontae Chiarraí tar éis bháis mar gheall ar Covid-19. 

Deir Príomhfheidhmeannach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Paul Reid go bhfuil gach ní á dhéanamh chun sábháilteacht na gcónaitheoirí sa Teach Altranais i dtuaisceart Chiarraí a chinntiú. 

Tráthnóna inné, thóg an Fheidhmeannacht seilbh ar an dTeach Altranais príobháideach i Lios Tuathail i ndiaidh ordú cúirte a lorg an tÚdarás um Fháisnéis agus Cáilíocht Sláinte.

I dtús na míosa, bhris ráig den gcoróinvíreas amach i dteach altranais Oaklands i Lios Tuathail. Tholg naonúr déag idir chónaitheoirí agus fhoireann an víreas.  

Nuair a rinne cigire sláinte an áit a scrúdú, léirigh siad imní go raibh an t-ionad ina chíor thuathail agus go raibh cónaitheoirí i gcontúirt. 

Dúirt Paul Reid go gcuirfí bearta cosanta ionfhabhtaithe agus bearta sláinteachais i bhfeidhm chomh maith le hacmhainní breise a chur ar fáil sa teach altranais. 

I gCúirt Dúiche Lios Tuathail inné, tugadh le fios nach raibh súil á choinneáil le haghaidh comharthaí de Covid-19, go raibh cónaitheoirí le Covid-19 ag meascadh le cónaitheoirí eile, go raibh cónaitheoirí ag dul timpeall gan aon duine á gcoiméad. 

Tugadh le fios nár cuireadh cónaitheoirí ar an eolas nuair a tholg roinnt den fhoireann an víreas agus nach raibh srianta i bhfeidhm ar dhaoine ag teacht is ag imeacht ón áit. 

D'aithin cigirí go raibh córas ríomhaireachta na háite as feidhm agus oidis dochtúra as dáta. 

Tráthnóna aréir, cheadaigh an Chúirt d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seilbh a ghlacadh ar an ionad príobháideach atá in ann freastal ar 51 duine. 

D’éirigh le hiarratas a rinne HIQA go gcuirfí clárúchán Bolden Limited mar sholáthrí an tigh altranais ar ceal.  

Rinneadh seacht gcigearacht ar an ionad i mbliana, go hiondúil ní dhéanfaí ach péire. 

Tá 105 Teach Altranais sa tír a bhfuil ráig den gcoróinvíreas iontu agus deich gcinn acu siúd ina gcatagóir dearg.