Tháinig ísliú 4.5% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na hÉireann i 2019 de réir figiúirí atá foilsithe ag an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

Seo an laghdú bliantúil is mó in astaíochtaí ó 2011. 

Tháinig an laghdú ar astaíochtaí fiú agus fás 1.7% tagtha ar an ngeilleagar áitiúil le linn 2019. 

Faraor, tá an chuma ar an scéal go mbeidh astaíochta gás ceaptha teasa na hÉireann fós os cionn an sciar atá tugtha don dtír, 6.98 meigeathonna.

Deir an Ghníomhaireacht gur caolsheans atá ann go mbainfidh an tír spriocanna 2020 amach fiú má chuirtear an tionchar a bhí ag Covid-19 ar chúrsaí san áireamh. 

Deirtear sa tuarascáil gur tháinig ísliú 11% ar astaíochtaí ón dtionscal fuinnimh, agus gur thit usáid guail 69%. 

Tháinig ardú 16% ar an méid fuinnimh gaoithe a déanadh a ghiniúint anuraidh agus tháinig ísliú 3.9% ar astaíochtaí talmhaíochta.