Tá Covid-19 ar bhreis is 20 othar in ospidéal amháin i mBaile Átha Cliath. I ráiteas, thug Ospidéal Cholm Cille i mBaile Uí Lachnáin le fios go raibh an víreas tolgtha ag 22 othar mar gheall ar ráig den víreas san ospidéal sin. 

Dúradh go raibh roinnt oibrithe ag féin-aonrú chomh maith.

Dúradh gur tháinig comharthaí den víreas ar othar a bhí aisiomptómach roimhe sin agus rinneadh tastáil don víreas ar an othar. 

Tástáladh gach othar agus oibrí a bhí mar dhlúth-theagmháil ag an duine sin.

Deirtear go bhfuil an t-aonad don mheasúnú leighis agus an t-aonad gortuithe chomh maith le seirbhísí d'othair sheachtracha fós oscailte.