De réir taighde nua atá foilsithe san iris eolaíochta Nature, ní foinse mhór Covid-19 na scoileanna agus níor tháinig aon ardú suntasach ar an líon cásanna ó osclaíodh arís iad i dtíortha éagsúla i dtús an fhómhair. 

Tagann torthaí an taighde leis an bhfaisnéis atá bailithe sa tír seo ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Deirtear sa taighde nua, áfach, gur féidir le leanaí an galar a thógáil agus gur leanaí is sine is mó a scaipeann é. 

Tá oifigigh Chumann na Meánmhúinteoirí ag teacht le chéile inniu le himní na mball faoi chúrsaí sábháilteachta sna scoileanna a phlé. 

Vótáil na baill arú inné i bhfabhar ghníomhaíocht thionsclaíoch - stailc san áireamh, má thograíonn siad - mura ndéanfaidh an Rialtas leasuithe go pras ar an gcaoi a bhfuil scoileanna ag dul i ngleic le Covid-19.

Tá na scoileanna le hoscailt arís Dé Luain tar éis an bhriseadh lár téarma. 

Dúirt urlabhraí oideachais Shinn Féin Donnchadh Ó Laoghaire go bhfuil teipthe ar an Rialtas córas ceart sábháilteachta a bhunú sna scoileanna.

Rinneadh an ceart, a dúirt sé, díghalráin a raibh amhras fúthu a thógáil as na scoileanna ach ní thuigeann sé cén chaoi ar scaoileadh isteach iad an chéad lá riamh.

Dúirt urlabhraí oideachais na nDaonlathaithe Sóisialta Gary Gannon gur chóir don Aire Oideachais Norma Foley teacht os comhair na Dála agus ceisteanna a fhreagairt faoin gcóras díghalraithe sna scoileanna.