Dhearbhaigh an Rialtas aréir go bhfuil daoine a huchtaíodh agus daoine a chaith seal sna hÁrais Máithreacha agus Naíonán i dteideal eolas a fháil faoina gcuid dintiúr pearsanta.

Tá fáilte curtha roimh fhógra an Rialtais ag grúpaí a dhéanann ionadaíocht ar na daoine seo.

Dúradh, áfach, go gcaithfidh daoine a bheas ag cuartú eolais faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), go gcaithfidh siad a chruthú nach bhfuil siad ag sárú cearta daoine eile. 

Ní mór dóibh a chruthú chomh maith nach bhfuil siad ag cur as d'obair an Choimisiúin Imscrúdúcháin Árais Máithreacha agus Naíonán. 

Dúirt an tAire Leanaí Roderic O'Gorman go bhfuil sé dearbhaithe ag an Ard-Aighne go mbeidh rialacha rúndachta RGCS ag baint le hábhar cartlainne an Choimisiúin go dtí go n-aistreofar é chun na Roinne Leanaí.