Dúirt saineolaí sláinte domhanda in Ollscoil Dhún Éideann in Albain go dtuigfear amach anseo gur easpa srianta ar na teorainneacha idir tíortha éagsúla an dearmad is mó a rinneadh le linn ghéarchéim an choróinvíris.

Ag labhairt di ar RTÉ, mhaígh an tOllamh Devi Sridhar nach ndeachaigh an víreas ó smacht sna tíortha a chuir srianta taistil i bhfeidhm ag tús na paindéime. 

Thug sí le fios go gcaithfeadh tíortha na hEorpa cinneadh a dhéanamh an bhfuil siad le maireachtáil leis na srianta lá i ndiaidh lae, nó an bhfuil siad lena dteorainneacha a dhruidim - mar a rinneadh san Áise - leis an víreas a chloí.

Dar leis an Ollamh Sridhar go bhféadfaí an saol a chur ar ais mar a bhí, nach mór, dá dtabharfaí isteach srianta níos déine ar theorainneacha.