D'fhógair an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais Simon Harris go gcuirfear €30 milliún ar fáil le deis a thabhairt do dhaoine atá buailte ag an ngéarchéim sláinte cúrsaí ardoideachais a dhéanamh.

De réir na scéime, ní bheidh ar dhaoine táillí a íoc. É sin nó beidh orthu cuid de na táillí a íoc. 

14,000 áit ar chúrsaí tríú leibhéal atá le cur ar fáil. 

Cúrsaí modúlacha a bheas i gceist i gcás 11,500 de na háiteanna agus cúrsaí iarchéime a bheas sa chuid eile.

Díreofar ar chúrsaí sláinte, eolaíochta, innealtóireachta, turasóireachta agus teicneolaíochta.

Beidh cuid de na cúrsaí dírithe ar dhaoine atá ag obair - go páirtaimseartha nó go lánaimseartha - agus atá ag iarraidh cur lena gcuid scileanna.

Dúirt an tAire Harris gur mhian leis an Rialtas go mbeadh an oiread daoine agus ab fhéidir chomh hoilte agus ab fhéidir le borradh a chur faoin ngeilleagar arís tar éis ghéarcheim an choróinvíris.