Léiríonn na figiúirí is deireanaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil 354 duine san ospidéal leis an ngalar Covid-19, sin ardú ó 349 inné. Tá 38 de na hothair san aonaid dianchúraim.

In Ospidéal na hOllscoile i gCorcaigh atá an líon is mó othar. 30 duine atá san ospidéal sin leis an ngalar.

Tá 27 in Ospidéal an Chabháin, 26 in Ospidéal Thamhlachta, 25 in Ospidéal Beaumont agus 24 in Ospidéal Cuimhneacháin Shéamais Uí Chonghaile. 

Tá sé geallta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go mbeidh 800 rianaí teagmhála eile ceaptha acu faoi cheann ocht seachtaine le labhairt le daoine a bhí i ngar do dhaoine eile a bhfuil Covid-19 tolgtha acu. 

I ráiteas a tugadh do RTÉ, áfach, dúirt an Fheidhmeannacht go gcaithfear na daoine seo a cheapadh de réir a chéile le hurrús a dhéanamh de go mbeidh an oiliúint chuí curtha orthu agus tacaíocht ar fáil dóibh sula dtosaíonn siad ag obair astu féin. 

Tá 550 duine ag obair in ionaid rianaithe teagmhála faoi láthair.