Tá an córas a úsaidtear chun bóithre náisiúnta na tíre a leagan amach as a riocht dar le hIar-Stiúrthóir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil. Ag tagairt do na bóithre a déanadh ar fud na tíre agus atá bunaithe ar shean-dearadh a bhí Micheál Ó Cinnéide -bóthar an N59 ina measc.

Is cinnte go n-aithnítear Conamara mar cheantar ar leith. Tá go leor den cheantar caomhnaithe, ceantar ina bhfuil obair fheabhsúcháin ar bun ar bhóthar an N59 ó thús na bliana.

Stráice 5.2 ciliméadar atá faoi chonradh don obair thógála ón Teach Dóite go Bun an Choill a cheadaigh an Bord Pleanála i 2013 .

Tá feachtas ar bun le blianta an N59 siar go dtí an Clochán a fheabhsú. Tá an obair atá ar bun agus leithead an bhóthair ag ardú ceisteanna faoin múnla atá in usáid chun bóithre a dhearadh. 

Lorg Nuacht ráiteas ó Bhonneagar Iompair Éireann, a dhéanann maoirseacht ar thograí bóthair maidir le leithead an phíosa seo den N59 ach níl aon fhreagra faighte go fóill.