Tá an baol atá ann go mbeadh teagmháil ag duine le Covid-19 - 100 uair níos airde anois ná mar a bhí i Mí an Mheithimh.

Tá oifigigh sláinte ag impí ar aon duine a fhaigheann amach go bhfuil an víreas orthu fanacht sa bhaile le linn na srianta dianghlasála atá i bhfeidhm faoi láthair faoi Leibhéal 5 de phlean an Rialtais agus féin-aonrú a dheánamh nó srian a chur ar cá dtéann siad má bhíonn an víreas orthu nó má tá comharthaí den víreas orthu nó más rud é go raibh dlúth-theagmháil acu le duine a bhfuil an víreas tolgtha acu. 

Don gcéad uair le linn na géarchéime seo, tá ráta 14 lá na dteagmhas níos airde ná 300. 

Deir oifigigh sláinte go bhfuil an víreas i ngach áit anois ach go bhfuil sé níos measa i gcathracha agus sna ceantair máguaird chomh maith le i gcontaetha cois teorann. 

Tá an víreas ag fás ag ráta atá idir 5% agus 8% agus tá ráta scaipithe an víris anois idir 1.3 agus 1.4. 

Maíonn oifigigh sláinte go bhfuil an sprioc atá ann faoi na beartais atá i bhfeidhm faoi Leibhéal 5 - sé sin an uimhir R a ísliú go dtí 0.5 sna sé seachtainí atá romhainn réalaíoch.