Tá díghalrán lámh a bhí á úsáid go fairsing i scoileanna bainte den mhargadh mar gheall ar imní faoi bhaol sláinte a d'fhéadfadh a bheith bainteach leis agus táthar ag cur comhairle ar dhaoine gan an díghalrán ViraPro a úsáid níos mó. 

Tá an díghalrán ViraPro athghlaoite ag an Roinn Talamhaíochta. Déanadh an táirge a aisghairm Dé Máirt ach níor fógraíodh é go dtí aréir. 

Deir an Roinn Oideachais gur féidir le scoileanna a bhí ag usáid an táirge dúnadh inniu más maith leo agus cuirfear maoiniú breise ar fáil dóibh chun soláthairtí eile a cheannach.

Tuigtear go léiríonn tastálacha a rinne an Roinn go bhfuil meatánól seachas eatánól sa díghalrán agus go bhféadfadh daoine a bheadh á úsáid ar feadh tamaill, tinneas cinn a fháil, go bhféadfadh a gcraiceann briseadh amach  nó go bhféadfadh sé cur as do na súile nó don chóras análaithe.

Bhí an táirge á úsáid i roinnt áiseanna leighis chomh maith agus ar díol i roinnt mhaith ionaid miondíola.