Beidh díospóireacht sa Seanad tráthnóna ar leasuithe atá le déanamh ar bhille faoin bhfaisnéis atá bailithe ag an gCoimisiún Imscrúdúcháin Árais Máithreacha agus Naíonán. 

De réir na leasuithe atá molta ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige Roderic O'Gorman, chuirfí cuid den fhaisnéis chuig an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach Tusla. 

Choinneofaí an chuiid eile den fhaisnéis faoi shéala go ceann 30 bliain, faoi mar threoraíonn an An tAcht um Choimisiúin Imscrúdúcháin, 2004.

Tá an Coimisiún Imscrúdúcháin Árais Máithreacha agus Naíonán i mbun oibre le cúig bliana agus tá a thuarascáil iomlán le foilsiú ag deireadh na míosa seo. 

D'iarr baill an Choimisiúin go dtabharfaí isteach an reachtaíocht atá le plé sa Seanad inniu leis an bhfaisnéis atá bailithe acu a chosaint.