Dúirt ceannasaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Paul Reid go bhfuil imní air faoin ardú ar an líon daoine atá á gcur san ospidéal de bharr Covid-19. 

Ag labhairt dó ag preasócáid sheachtainiúil na Feidhmeannachta, thug sé le fios go bhfuil 238 duine san ospidéal le Covid-19, 29 díobh san aonad dianchúraim. 214 duine a bhí san ospidéal inné. 

Chomh maith leosan, tá 100 duine eile a bhfuil comharthaí sóirt an ghalair orthu san ospidéal agus tá aon duine dhéag díobhsean san aonad dianchúraim.

Dúirt Paul Reid gur tholg 8,500 duine Covid-19 idir 29 Meán Fómhair agus 12 Deireadh Fómhair. 

245 díobh a cuireadh san ospidéal, 22 as a measc san aonad dianchúraim. 

Daoine faoi bhun 35 bliain d'aois ab ea 25% den 8,500. Idir 35 agus 64 a bhí 27% díobh agus os cionn 65 a bhí 47%. 

Cuireadh naonúr den dream idir 35 agus 64 san aonad dianchúraim. 

Dúirt an Riadach chomh maith go bhfuiltear ag déanamh thart ar 18,000 tástáil Covid-19 sa ló, sin 126,000 sa tseachtain.

Tá cuid de na tástálacha á bpróiseáil ag saotharlanna sa Ghearmáin, a dúirt sé.