Beidh feidhm le srianta Leibhéal 4 sa Chabhán, i nDún na nGall agus i Muineachán ó mheán oíche anocht go dtí Dé Máirt 10 Samhain, de réir rialacha nua atá tugtha isteach ag an Rialtas féachaint le forleathadh an ghalair Covid-19 a chosc.

Mar leis an gcuid eile den tír, ní bheidh cead ag daoine cuairt a thabhairt ar thithe a chéile seachas i gcúinsí eisceachtúla. Tá cúram leanaí i measc na n-eisceachtaí sin.  

Ní bheidh cead ach oiread ag níos mó ná seisear ó dhá theaghlach éagsúla teacht le chéile taobh amuigh. 

Thug an Taoiseach Micheál Martin le fios go raibh na beartais bhreise seo á gcur i bhfeidhm mar go raibh daoine tite chun siléige le gairid ó thaobh scaradh sóisialta de. 

Is fada an siúl atá romhainn sula mbeidh aon chasadh sa bhóthar, a dúirt sé. Ina dhiaidh sin féin, dar leis go dtiocfaimid slán má chuirimid le chéile. 

Mhaígh an saineolaí sláinte poiblí, an tOllamh Gabriel Scally, gur mithid straitéis comhchoiteann uile-Éireann a chur ag obair le Covid-19 a threascairt idir thuaidh agus theas.

Dúirt sé go mbíonn daoine ag teacht agus ag imeacht trasna na teorann an t-am ar fad agus nach bhféadfar an galar a cheansú gan córas aonta.