613 cás nua agus 10 mbás eile a cuireadh in iúl don Roinn Sláinte inniu.

Fuair 8 as an 10 sin bás roimh Mheán Fómhair 2020, agus baineadh duine amháin de líon na mbás.

Fágann sin gur 1,810 é líon na mbásanna agus 37,668 é líon na gcásanna iomlána de Chovid-19 sa Stát.

Deir an Príomhoifigeach Leighis Gníomhach an Dr Rónán Glynn gur léiriú iad na figiúirí inniu agus le seachtain ar ‘géarú suntasach’ ar chásanna Covid-19 in Éirinn.

Molann sé go láidir do dhaoine os cionn 70 bliain agus do dhaoine atá goilliúnach de bharr chúrsaí sláinte, an líon daoine a mbuaileann siad leo a choinneáil chomh híseal is féidir, gan dul thar ghaolta garide nó cúramóirí nó dlúthchairde.

Freisin, mhol sé dóibh gan mórán ama a chaitheamh leo seo agus fanacht siar go fisiciúil uathu.

As na 613 cás nua:

315 fir
294  mná
68% faoi 45
30% ráigeanna nó tras-seoladh pobail 

Seo é dáileadh réigiúnach na gcásanna:

224 Áth Cliath
58 Dún na nGall
46 Corcaigh
44 Cill Dara
31 Luimneach
28 Laois
21 Ciarraí
19 Gaillimh
17 An Clár
13  An Mhí
12
12 Muineachán
9 Uíbh Fhailí
9 Tiobraid Árann
9 Cill Mhantáin
8 An Cabhán
8 Loch Garman
7 Ceatharlach
7 Ros Comáin
7 Sligeach
Maigh Eo
5 Cill Chainnigh
5 An Iarmhí
7 3 chontae 

Léiríonn na figiúirí is deireanaí don ráta minicíochta 14-lá go bhfuil an ráta don Stát agus do chontaetha ar leith ag ardú. Seo é an meánlíon cásanna in aghaidh gach 100,000 den daonra:

An Stát  
18/9 - 1/10 100.9
Mí ó shin 32.7

Tá 5 chontae os cionn an ráta náisiúnta anois:

Dún na nGall 233.1
Muineachán 172.2
Áth Cliath 168.2
Ros Comáin 134.8
An Longfort 119.9