Deirtear i dtuarascáil nua gur gearr go dtitfidh gréasán na n-oifigí poist as a chéile mura dtabharfaidh an Stát tacaíocht dó.

Is é Cumann na Máistrí Poist a rinne coimisiúniú ar an tuarascáil a chuir comhairleoiri gnó an chomhlachta Grant Thornton i dtoll a chéile.

Moltar go gcuirfí €17 milliún ar fáil gach bliain do na hoifigí poist mar nach bhfuil riar a riachtanais acu faoi láthair.

Ní mór an t-airgead seo a íoc gan mhoill, a deirtear, mar go bhfuil an baol ann go ndúnfar oifigí poist as éadan faoi dheireadh na bliana seo chugainn dá uireasa.

Maítear gur oifigí poist i mbailte móra agus faoin tuath araon atá i mbaol. 

I ráiteas, dúirt An Post go bhfuil rath ar a gcuid seirbhísí faoi láthair - idir ghréasán na n-oifigí poist agus an gréasán seachadta poist. 

Dúradh sa ráiteas cé go dtuigeann an comhlacht go bhfuil dúshláin go leor ag máistrí poist neamhspleácha go mbaineann ceist an airgid leis an Rialtas agus na máistrí poist féin. 

D'fhógair An Post níos túisce i mbliana go ndearna an comhlacht brabach €39 milliún anuraidh.