Tá an rialtas le síneadh 3 mhí a chuir leis an sos ar íocaíochtaí morgáiste, atá ag daoine a bhfuil morgáistí faighte acu óna comhairlí contae.

Meastar go bhfuil 15,000 morgáiste i gceist ansin.

Ach ní ghlacfar le haon iarratas nua ar shos morgáistí, ó dhaoine a bhfuil morgáistí acu leis na bainc.

An Tánaiste Leo Varadkar, i measc na n-airí a bhí i láthair ag an gcruinniú leis na bainc

Tiocfaidh deireadh leis an scéim sin ó arú amárach ar aghaidh.

Dúirt na bainc nach raibh siad ag glacadh le haon iarratais nua maidir leis seo, agus go ndéileáilfí go haonarach le haon chás deacrachtaí morgáiste a thiocfadh chun cinn.

Bhí cruinniú tráthnóna idir na bainc, An Tanáiste Leo Varadkar, An tAire Airgeadais Paschal Donohoe agus an tAire Caiteachais Phoiblí Michael McGrath.

I ráiteas i ndiaidh an chruinnithe, dúradh gur chuir na hAirí Rialtais béim ar an ngá atá le cosaint a thabhairt do dhaoine, a bhfuil deacrachtaí morgáiste acu mar gheall ar Covid-19.

Deir Sinn Féin go bhfuil faillí á déanamh ar an 37,000 duine a bheidh buailte, toisc nach bhfuil síneadh ama á chur leis an sos.

Ceannaire Shinn Féin Mary Lou McDonald cáinteach

Ar an gclár raidió de chuid RTÉ, 'Drivetime' tráthnóna, cháin ceannaire an pháirtí, Mary Lou McDonald seasamh na mbanc ina leith seo, ag rá go raibh sé náireach.

Dúirt sí freisin gurbh olc an mhaise don rialtas é, a 'dheireanaí' is a d'fhág sé é le cruinniú a bheith aige leis na bainc.