D'fhógair Bus Éireann go bhfuil sé le deireadh a chur le seirbhísí luasbhealaigh áirithe.

Idir Baile Átha Cliath agus cathracha Chorcaí,Luimnigh agus na Gaillimhe atá i gceist.

Deir an comhlacht taistil go dtiocfaidh deireadh leo go luath san athbhliain.

Deir Bus Éireann nach gcaillfidh aon tiománaí a phost 

Ag an tráth sin, ní bheidh fáil ag Bus Éireann a thuilleadh ar chiste éigeandála an Rialtais.

Tá na seirbhísí luasbhealaigh éagsúil óna seirbhísí poiblí a chuireann Bus Éireann ar fáil.

Fearacht chomhlachtaí taistil poiblí eile, tá Bus Éireann buailte ó thús an Earraigh ag Covid-19 agus an titim dá réir atá tagtha ar líon na bpaisinéirí a úsáideann na seirbhísí.

I dteannta na seirbhísí thuasluaite, tiocfaidh deireadh freisin, tuigtear, leis an tseirbhís X1 idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste.

Ní bhfuair an tseirbhís seo aon airgead ón gciste éigeandála.

Cuireadh deireadh leis an tseirbhís X51 idir Gaillimh agus Luimneach i mí Márta: Ní bheidh sé sin anois ag teacht ar ais.

Seirbhísí áirithe nach mbeidh á dtabhairt ar ais ag Bus Éireann

Deir Bus Éireann nach gcaillfear aon phostanna de bharr na n-athraithe seo uilig, mar go dteastaíonn tiománaithe uaidh ar sheirbhísí eile. 

Tá ceardchumainn áfach, a labhraíonn thar ceann na foirne i mBus Éireann, cáinteach faoina hathruithe seo.

Deir siadsan go mbeidh pobail áirithe fágtha d'oireasa seirbhísí atá riachtanach.