D'fhógair an Seanadóir Fine Gaelach agus an t-Iar Aire Stáit, Michael D'Arcy go bhfuil sé ag éirí as an bpolaitíocht.

Tá sé chun post a ghlacadh mar Phríomhfheidhmeannach ar Chumann Bhainisteoirí Infheistíochta na hÉireann.

Michael D'Arcy, a chaith tréimhse 2017-20 mar Aire Stáit bainteach le cúrsaí airgeadais

Díol conspóide dó féin gur ghlac sé leis an bpost seo, mar nach bhfuair sé aon díolúine ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (SIPO) tuigtear, a thabharfadh an cead sin dó.

Bhí Michael D'Arcy ina Aire Stáit, a raibh freagracht aige do sheirbhísí airgeadais agus árachais idir 2017 agus Meitheamh 2020.

Deir an Teachta Dála le Sinn Féin,Pearse Doherty go bhfuil coimhlint leasa anseo i gcás Michael D'Arcy, agus nach bhfuil a earcú chun a phoist nua ag cloí leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015.

'Coimhlint leasa i gceist i dtaca le D'Arcy'-Pearse Doherty

Déanann an Cumann Bhainisteoirí Infheistíochta stocaireacht láidir ar Ranna Rialtais mar chuid dá chúram.

Deir sé nach mbeidh Michael D'Arcy ag plé leis an gcineál sin oibre áfach go ceann bliain ar a laghad, agus dá réir 'nach bhfuil aon Acht OIreachtais á sárú.

Níl aon díolúine tuigtear, faighte ag an Uasal D'Arcy ón gCoimsiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí

Deir Pearse Doherty áfach, nár cheart go mbeadh Michael D'Arcy fostaithe ag a léithid d'eagraíocht go ceann bliana ar a laghad, de réir an Achta.

Tá an Teachta Dála,Paul Murphy ag iarraidh ar SIPO ceapachán Michael D'Arcy a fhiosrú.

Chaith Michael D'Arcy dhá thréimhse mar theachta dála do Fhine Gael i ndáilcheantar Loch Garman.

Toghadh an chéad uair é i 2003.